Elállási nyilatkozat

Elállási/Felmondási nyilatkozat

 

 

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 

 

Címzett: Deadzone Archery, Hüvely Balázs István egyéni vállalkozó

Cím: 7000 Sárbogárd, Ady Endre út 181.

E-mail: info@deadzone.hu

Telefon: +36-30-360-7874

 

Szerződő felek:

 

Eladó: Hüvely Balázs István egyéni vállalkozó (deadzone.hu webshop üzemeltetője)

 

Vevő, fogyasztó:

 

Elállási szándékkal érintett szerződés illetve számla sorszáma:

 

 

1 . Alulírott/ak ………………………………kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az  alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 

 

2. Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 

3. A fogyasztó(k) neve:

 

A fogyasztó(k) címe:

 

 

 

 

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 

 

 

Kelt.:

 

 

 

Elállási nyilatkozat